Avís legal / Política de privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de “Protecció de Dades de Caràcter Personal” us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de la Fundació Vimar, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per dur a terme les consultes sol·licitades. Altrament, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça de correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org, o bé al carrer Orient, 28 de Palamós.


Tots els continguts que apareixen en aquesta espai web són de propietat de la Fundació Privada Vilagran Maristany -VIMAR-

La Fundació Vimar es troba domiciliada a Carrer Orient, 28 17230 Palamós.

En cas que es volgués posar en contacte amb nosaltres respecte a aspectes legals referents a la pàgina web haurà de remetre’ns un correu electrònic a: administracio@fundaciovimar.org, indicant la referència: Avís Legal.

El NIF de la Fundació Privada Vilagran Maristany –VIMAR-  és el següent: G17582123