Projectes de futur

Projectes de futur

Platja d’Aro

La Fundació està treballant en l’avantprojecte de construcció d’una nova residència.

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.-
El projecte consisteix en la construcció i equipament d’una residència i centre dia per a persones amb discapacitat intel·lectual amb nivell de suport extens i/o generalitzat.

És fonamental comptar amb la parcel·la que surt a concurs i on s’ubicaria el Centre Residencial. La Residència està dissenyada per 30 places i el centre d’atenció especialitzada per 18 places. Per a la Fundació és fonamental poder comptar amb la finca que es licita per a la construcció de la Residència Els Estanys. Aquest espai gaudeix a més de les característiques apropiades per a la construcció de la residència, un espai físic, segur, respectuós i digne dins la comunitat, i amb un valor del domini públic de: 392.262,05€

En l’avantprojecte es preveu una superfície construïda de 1.933,32 m2, dels quals 1.111,81 m2 són a la primera planta i 821,51 m2 a la segona.

El projecte arquitectònic respon a les necessitats de les persones que han de viure, tenint en consideració l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de vida.

2. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS.-
Amb la construcció de la Residència “Els Estanys”, s’aconseguirà:

1. Oferir un recurs residencial a 30 persones amb discapacitat intel·lectual, amb necessitats de suport extens o generalitzat. Ampliant l’actual oferta de 16 a 30 places.

2. Oferir un servei de centre d’atenció especialitzada per a 18 persones. Incrementant en 11 places el servei.

3. Dotar a la comarca del Baix Empordà de més recursos assistencials per a pal·liar el dèficit de places que existeix en l’actualitat.

4. És important destacar l’impacte social, ambiental i econòmic del servei i que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones. I que es tradueix en un retorn a la societat en beneficis econòmics i socials mesurables: retorn en impostos i quotes a la Seguretat Social, salaris dels professionals del serveis, compres i contractació de serveis. També, existeix un retorn econòmic indirecte en estalvis per a les administracions públiques (prestacions socials, recursos assistencials i despesa sanitària) i estalvis dels beneficiaris del servei i les seves famílies (benestar emocional, major independència, i una reducció de despeses) i la qualitat de vida dels propis usuaris del servei (millora del seu benestar físic i emocional). En conjunt, un retorn social.

La nova construcció de Platja d’Aro servirà per ampliar:

1. Les places residència passant de setze a trenta.

2. També les de llar-residència que de les trenta-quatre actuals augmentaran fins a quaranta-sis, el que suposa l’increment en 12 places. Atès que l’actual residencia, Robert Pallí de Sant Feliu de Guíxols podria convertir-se en llar residència per a 12 persones, d’on sortiria l’increment de places. És important assenyalar la necessitat manifesta pel propi Departament de creació de places de llar residència a la comarca del Baix Empordà, amb la qualificació de preferent i urgent.

Alhora amb en aquest mateix centre es podrien crear 4 places més destinades a Respir, en règim privat i/o concertat, segons disponibilitat de l’Administració.

 •    ORTOFOTO
   

   

 •    SITUACIÓ
   

   

 •    PLANOL