Transparència

Transparència

La Fundació Vimar dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). I per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

A la nostra pàgina web: www.fundaciovimar.org, posem a l’abast de tothom que vulgui, les Auditories els darrers 5 exercicis, amb els comptes anuals de la nostra entitat supervisats i auditats per l’empresa “CD Auditors, Auditoria i Consulting, S.L.”

La Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Llei 21/2014 del Protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

CODI DE CONDUCTA DE VIMAR (descarregar PDF)

 

constitucio

ViMar és una fundació privada sense ànim de lucre. Inscrita, per resolució de la Conselleria de Justícia del dia 8 de juliol de 1999, en el Registre de Fundacions amb el número de registre 1.302.

Vi-mar és una paraula formada per les primeres síl•labes dels cognoms de Mn. Gumersind Vilagran i de la Sra. Carme Maristany.

Anagrama Vimar

El nostre anagrama és obra de la Carme Maristany -Vita-.

El local, on tenim les oficines, és una cessió de l’Ajuntament de Palamós i està situat al Carrer d’Orient 28 , 1r. pis de Palamós, al Baix Empordà.

Composició patronat

President Claudi Mató Bonet
Vicepresident Jordi Sistach Roura
Secretari Joan Puig Cayuela
Tresorer Antoni Armengol Samitier
Vocal Glòria Juncàs Riart
Vocal Cristòfol Rodríguez Moncayo
Vocal Marta Massaguer Llabres
Vocal Joan Sarquella Ventura
Vocal Consell Comarcal del Baix Empordà. Representant: Raquel Gallego Cristóbal
Vocal Lluís Medir Huerta
Vocal Margarida Flaqué Riera