Residència “Robert Pallí”

Residència i CAE Robert Pallí

 

Sant Jordi Vimar

VOLUNTARIS PER ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Descripció de la demanda: Participar en les activitats aquàtiques, dirigides pels professionals de la piscina La Corxera. Proporcionar suport en els vestuaris.

Horari: Dilluns i dijous de 9h a 12.30h.

Disponibilitat: A disposició del voluntari. Del mes de setembre fins mes de juny.

Servei: Residència i CAE Robert Pallí, a Sant Feliu de Guíxols.

VOLUNTARIS PER SORTIDES

Descripció de la demanda: Acompanyament i suport en les sortides i passejades pel barri i els pobles del voltant.

Horari:Dimarts i divendres de 9h a 12.30h.

Dilluns i dijous de 15h a 17h.

Dissabtes i diumenges.

Disponibilitat: A disposició del voluntari .Tot l’any.

Servei:.Residència i CAE Robert Pallí, a Sant Feliu de Guíxols.

VOLUNTARIS PER ACTIVITATS ESPORTIVES

Descripció de la demanda: Desenvolupar tasques d’acompanyament en les activitats esportives senzilles (pilotes, aros, cordes,…), dutes a terme al pavelló de Sant Feliu de Guíxols.

Horari: Dimarts i divendres de 15h a 17h.

Disponibilitat: A disposició del voluntari. Del mes de setembre fins mes de juny.

Servei: Residència i CAE Robert Pallí, a Sant Feliu de Guíxols.

VOLUNTARIS PER MENJADOR

Descripció de la demanda: Proporcionar suport total o parcial a l’hora dels àpats; fomentar bons hàbits de taula; tenint en compte les pautes establertes per potenciar l’autonomia personal.

Horari: De dilluns a divendres de 12.30h a 14h i/o de 20h a 21h.

Disponibilitat: A disposició del voluntari. Tot l’any.

Servei: Residència i CAE Robert Pallí, a Sant Feliu de Guíxols.

VOLUNTARIS PER TASQUES DE MANTENIMENT

Descripció de la demanda: Busquem a una persona amb coneixements bàsics sobre electricitat, lampisteria, pintura, climatització, fusteria, treballs d’obra, manyeria,… per donar un cop de mà amb els desperfectes puntuals del centre.

Horari: En ocasions puntuals i segons la necessitat del centre.

Disponibilitat: A disposició del voluntari.Tot l’any.

Servei: Residència i CAE Robert Pallí, a Sant Feliu de Guíxols.