Associació Castell

 • Què és Castell?

  Castell és l’associació de famílies, tutors i amics dels usuaris de Vimar.

  A qui s’adreça?

  Als amics, famílies i tutors de les persones amb discapacitat del Baix Empordà.

  Quins objectius té Castell?

  • La defensa dels drets i la dignitat de les persones usuàries de Vimar.
  • Vetllar pel benestar de les persones usuàries de Vimar.
  • Promoure el seu desenvolupament.
  • Tenir relació directe amb altres organismes que tinguin una finalitat anàloga o vinculada a Castell.

  Què ofereix Castell?

  Suport i atenció social:

  • Assessorament, orientació i informació sobre recursos socials, sanitaris i jurídics.
  • Acompanyament a les famílies durant els processos judicials: incapacitació legal…
  • Revisió de pensions i/o prestacions.
  • Gestió i tramitació d’ingressos i trasllats de les persones usuàries de Vimar.
  • Coordinació amb els serveis socials d’atenció primària i serveis especialitzats

  Suport i atenció psicològica:

  • Donar suport a la família o tutor en totes les fases de l’estada de la persona usuària als centres.
  • Orientació psicoeducativa a les famílies.
  • Fomentar el respecte a la diversitat cultural i a les diferents tipologies familiars.
  • Fomentar la inclusió social de la persona amb discapacitat dins la comunitat.
 • JUNTA ASSOCIACIÓ CASTELL

  Constituïda  en l’assemblea anyal 20 de desembre  del 2017

  Leonor  Gonzalez Terrats – Presidenta
  Pilar  Martinez Garcia – Tresorera
  Montserrat Alcañiz Baldellou – Secretària
  Josep  Mª  Solé Chavero – Vocal
  Jordi  Sistach Roura – Vocal
  Marta  Massaguer Llabrés – Vocal
  Josep  Pardo Parés – Vocal
  Carme  Monge – Vocal
  Carme Herraiz – Vocal
  Albert  Brull Miret – Vocal
  Manoli  Jardón  Lopez – Vocal
  Laura Estafanell  Couto – Vocal

  ESTATUTS