Projectes de futur

Projectes de futur

Platja d’Aro

La Fundació està treballant en l’avantprojecte de construcció d’una nova residència.

Aquest nou centre serà possible gràcies al compromís de col·laboració principal de l’Obra Social la Caixa, a més d’altres col·laboracions en les que estem treballant.

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.-
El projecte consisteix en la construcció i equipament d’una residència i centre dia per a persones amb discapacitat intel·lectual amb nivell de suport extens i/o generalitzat.

És fonamental comptar amb la parcel·la que surt a concurs i on s’ubicaria el Centre Residencial. La Residència està dissenyada per 30 places i el centre d’atenció especialitzada per 18 places. Per a la Fundació és fonamental poder comptar amb la finca que es licita per a la construcció de la Residència Els Estanys. Aquest espai gaudeix a més de les característiques apropiades per a la construcció de la residència, un espai físic, segur, respectuós i digne dins la comunitat, i amb un valor del domini públic de: 392.262,05€

En l’avantprojecte es preveu una superfície construïda de 1.933,32 m2, dels quals 1.111,81 m2 són a la primera planta i 821,51 m2 a la segona.

El projecte arquitectònic respon a les necessitats de les persones que han de viure, tenint en consideració l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de vida.

2. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS.-
Amb la construcció de la Residència “Els Estanys”, s’aconseguirà:

1. Oferir un recurs residencial a 30 persones amb discapacitat intel·lectual, amb necessitats de suport extens o generalitzat. Ampliant l’actual oferta de 16 a 30 places.

2. Oferir un servei de centre d’atenció especialitzada per a 18 persones. Incrementant en 11 places el servei.

3. Dotar a la comarca del Baix Empordà de més recursos assistencials per a pal·liar el dèficit de places que existeix en l’actualitat.

4. És important destacar l’impacte social, ambiental i econòmic del servei i que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones. I que es tradueix en un retorn a la societat en beneficis econòmics i socials mesurables: retorn en impostos i quotes a la Seguretat Social, salaris dels professionals del serveis, compres i contractació de serveis. També, existeix un retorn econòmic indirecte en estalvis per a les administracions públiques (prestacions socials, recursos assistencials i despesa sanitària) i estalvis dels beneficiaris del servei i les seves famílies (benestar emocional, major independència, i una reducció de despeses) i la qualitat de vida dels propis usuaris del servei (millora del seu benestar físic i emocional). En conjunt, un retorn social.

La nova construcció de Platja d’Aro servirà per ampliar:

1. Les places residència passant de setze a trenta.

2. També les de llar-residència que de les trenta-quatre actuals augmentaran fins a quaranta-sis, el que suposa l’increment en 12 places. Atès que l’actual residencia, Robert Pallí de Sant Feliu de Guíxols podria convertir-se en llar residència per a 12 persones, d’on sortiria l’increment de places. És important assenyalar la necessitat manifesta pel propi Departament de creació de places de llar residència a la comarca del Baix Empordà, amb la qualificació de preferent i urgent.

Alhora amb en aquest mateix centre es podrien crear 4 places més destinades a Respir, en règim privat i/o concertat, segons disponibilitat de l’Administració.

 •  

   

   

   

   

   

     ORTOFOTO
   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

     SITUACIÓ
   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

     PLANOL