Projectes de futur

Projectes de futur

Residència i CAE Els Estanys – Platja d’Aro

La Fundació està treballant en l’avantprojecte de construcció d’una nova residència.

1.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Des de la seva creació, l’any 1999, la Fundació Vimar volia aconseguir per al Baix Empordà uns serveis que encara no tenia. Aquella voluntat inicial s’ha convertit, actualment, en cinquanta noves places, 16 de tipus residencial i 34 de llar-residència que actualment estan totes ocupades. .Una ocupació que obliga a crear-ne de noves per resoldre una carència que cada dia serà més greu.

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya reconeix aquesta mancances en la “Programació territorial dels serveis especialitzats 2015-2018”, on, després d’una anàlisi dels recursos per a l’atenció social, exposa que al Baix Empordà  434 persones reuneixen les característiques per a sol·licitar una plaça de Llar Residència, però les places existents són únicament 34. I en el cas de possibles candidats a Residència els sol·licitants possibles serien 112 i només  té 16 places disponibles que estan ja ocupades.

Insistim:

La programació territorial situa  la comarca del Baix Empordà, en conjunt  com una zona d’actuació preferent i, concretant més: zona d’actuació preferent alta de centres residencials i llar residència, i zona d’actuació  preferent mitjana de centres de dia d’atenció especialitzada.

La qualificació del Baix Empordà com a zona preferent dona suport a la nostra petició d’ampliació de places.

Un altre factor a considerar i que justifica el projecte és l’envelliment dels pares i/o tutors que comportaran la necessitat de més places.

2.- HISTÒRIA D’UN DESENCÍS

 Des de 2014 la Fundació Vimar estava treballant en el projecte de  construir una nova residència.

Comptava amb la complicitat de l’Ajuntament de Platja d’Aro que cedia una magnífica parcel.la en el Parc Urbà d’ “Els Estanys.

Comptava amb el suport econòmic de La Caixa, del mateix Departament de Treball Afers Socials i Família, de la Diputació de Girona, del Consell Comarcal del Baix Empordà i de tots els municipis que s’havien compromès amb una aportació proporcional a la població durant els dos anys de la construcció.

El projecte contemplava la construcció de dues plantes amb un total de 2000 m2. A la planta baixa hi havia els serveis comuns i a la primera planta s’hi ubicaven tres unitats de convivència de deu persones cadascuna amb habitacions individuals i zones comunes.

Circumstàncies alienes a la voluntat de tots ens han obligat a renunciar a set anys de feina, però no al nostre projecte.
4.- RESILIENTS

La Fundació Vimar sap que el projecte és necessari, que l’esperança de vida de totes les persones i també les de capacitats especials cada cop és més llarga. Aquest fet el converteix en necessari i urgent.

L’Ajuntament de Platja d’Aro que des del mateix moment que s’evidenciava la impossibilitat de seguir endavant oferia una altra parcel.la.

L’Obra Social La Caixa, el Departament de Treball-Afers Socials i Família, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i els seus municipis,  que mantenen la seva solidaritat amb el projecte.

Cap paraula podrà expressar la gratitud dels pares i germans de les persones amb capacitats especials que viuran feliços en el futur centre que ara somniem i comencem a projectar amb renovada il.lusió.
5.- LA NOVA PARCEL.LA

 

6.- FULL DE RUTA

Previsió d’inici d’obres: tardor 2023

Noves Oficines

L’Ajuntament de Calonge-St. Antoni ha cedit un magnífic local a la Fundació vimar per ubicar-hi els seus serveis centrals. Es tracta d’una part de l’antic local que abans ocupava el Rober Parroquial, a l’Avinguda Unió.

Afortunadament Vimar creix i necessita ampliar les seves oficines amb aquesta aportació podrà fer front a totes les exigències que comporta la gestió dels sis centres, dels quatre pisos, l’atenció a les cent persones  i els seixanta treballador que integren la seva plantilla laboral.

Adjuntem el plànols on en vermell es veu la distribució del local. Estem buscant finançament per poder-lo executar.

Com sempre ha esta la iniciativa municipal qui ha aportat solucions, una solidaritat que, en el cas de Calonge i St. Antoni,  ve de fa anys. Volem recordar que el Plenari aprovava l’any 2007 la cessió d’ús de dos pisos que s’inauguraven el 14 d’abril de 2012 donant vida a la Llar Residència  “Gavina” on hi viuen 10 persones.

Gràcies, Ajuntament de Calonge – Sant Antoni.