Què vol Vimar?

Objectius

Vimar vol que totes les persones amb discapacitat del Baix Empordà tinguin:

  1. Un llit, que vol dir… acolliment residencial
  2. Un lloc de treball, que vol dir… centres ocupacionals i altres
  3. Qualitat de vida, que vol dir… progrés personal, gaudi del lleure, inserció social…

Com ho vol fer?

  1. Amb proximitat geogràfica per gaudir del mateix context vital, per facilitar la continuïtat de contacte familiar
  2. Amb proximitat de gestió, amb la humanitat que propicia la convivència en nuclis petits