Llars Joan Esteve

Llars Joan Esteve

ACOMPANYAMENTS de CAPS DE SETMANA: Per sortides, excursions…

Persones amb coneixements de relaxació, estiraments, Ioga o activitats similars.
Horari: A concretar