Institucions

Fundació Vimar és una entitat gestora de serveis públics depenent de la Direcció General de Protecció Social (DGPS) del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

Per fer front a altres despeses millora de tots els nostres centres, rebem subvencions d’altres organismes i entitats. Per fer realitat tots els nostres projectes hem comptat amb l’ajut de totes aquestes institucions.

A totes elles volem enviar un missatge d’agraïment per les seves aportacions i per la confiança dipositada en Vimar al llarg de tots aquests anys.

Volem remarcar l’estreta col•laboració del Rotary Club Costa Brava Centre, així com d’altres entitats que s’han incorporat al llarg de la nostra trajectòria.

A continuació podeu trobar els logotips de tots aquests organismes i entitats que fan que la Fundació Vimar segueixi endavant.

Administració

Institucions