Pla estratègic 2019-2022

El Pla estratègic de la Fundació Vimar és un punt de reflexió per a orientar i definir quins objectius i accions hem de preveure per assolir el futur que volem per a les persones amb discapacitat i les seves famílies de la comarca del Baix Empordà.

El pla estratègic ens permet desenvolupar els punts forts de l’organització i aprofitar les oportunitats, que ens ajudaran a superar els punts febles i amenaces que poden afectar a l’entitat.

 •  

 • Donar Qualitat de Vida a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental i a les seves famílies de la comarca del Baix Empordà, oferint suports individualitzats necessaris en els àmbits del benestar personal, la participació social i l’autodeterminació.

 •  

  • Vimar és una entitat de referència al Baix Empordà en el sector de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, que avança cap a una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la diversitat.

  • Som una entitat compromesa amb el benestar de les persones usuàries i de les seves famílies; generant els recursos necessaris per al desenvolupament dels nostres serveis.

  • Treballem per la millora contínua dels models d’organització en busca de l’excel·lència en la qualitat dels nostres serveis; treballem en la recerca constant d’eines, mètodes i tecnologies; i avaluem l’impacte de les nostres accions.

  •  L’equip humà està format per professionals compromesos i sensibles vers el col·lectiu amb el qual treballen, està qualificat, obert a la formació contínua, i mostren flexibilitat davant les necessitats de l’entorn.

  • L’entitat mostra transparència en la seva gestió i en totes les seves actuacions tant amb les persones usuàries, com amb les famílies, l’equip humà, el voluntariat, i la comunitat.

   • Promoure el creixement de nous serveis i/o noves iniciatives d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia

   

 •  

  • Compromís i responsabilitat social amb les persones i amb el territori.

  • Promoció de la igualtat d’oportunitats.

  • Respecte a la persona i a la diversitat.

  • Professionalitat i transparència en la gestió.

  • Treball en equip i cohesió grupal.

  • Emprenedoria i innovació.

  • Qualitat, rigor i competència.

  • Proximitat, Acompanyament, Empoderament.

   

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I REPTES

 • • Finançament: Millorar la sostenibilitat econòmica, amb una tresoreria eficaç i aconseguir nous ingressos.

  • Gestió Organitzativa: Apoderar a l’organització en processos de planificació, millora de la gestió i seguiment.

  • Persones: Millorar la participació de l’equip humà que formen part de les àrees de treball, per millorar el sentit de pertinença a l’entitat.

  • Programes i serveis: Millorar i enfortir els àmbits d’intervenció de l’entitat a partir de les necessitats dels nostres col·lectius i amb projectes innovadors i de màxima qualitat.

  • Futur: Implementar els nous projectes des d’una lògica de sostenibilitat, planificació i seguiment de riscs.
  de la comarca del Baix Empordà.