Innovació social

En equip, esforçant-nos sempre per inserir els nostres usuaris en la societat, adaptant-nos a cada persona, cercant la innovació

 • Metodologies Vimar

 • La Fundació Vimar aposta per:

  1. les noves metodologies d’atenció a les persones amb discapacitat i per la seva aplicació en la pràctica diària;
  2. l’ús de les noves tecnologies;
  3. la voluntat de garantir el gaudir de tots els drets a les persones usuàries dels nostres serveis.

  D’aquesta forma de treballar se’n diu INNOVACIÓ SOCIAL.

 • Suport Individualitzat Vimar

 • Aquesta metodologia es caracteritza per:

  1. la importància en els suports individualitzats;
  2. involucrar als usuaris tant en la planificació com en l’avaluació dels suports i dels serveis proporcionats.

  Proposem l’adaptació de l’entorn a l’usuari.

 • Suport Conductual Vimar

 • Els components bàsics de la INNOVACIÓ SOCIAL són:

  1. model de suports, es caracteritza per centrar-se en les necessitats i aspiracions de la persona oferint-li els suports que requereix;
  2. planificació centrada en la persona, aquesta metodologia implica a la persona amb discapacitat, la seva família, el personal tècnic i d’atenció directa;
  3. qualitat de vida, l’aplicació del concepte de qualitat de vida contribueix a millorar el benestar de la persona i ha de ser la base de totes les intervencions;
  4. suport conductual positiu, treballant per disminuir les conductes problemàtiques i afavorir conductes de col•laboració.

  És una tasca difícil però no impossible. El nostre repte és realitzar una guia de principis, propostes i valors flexibles i adaptables per la nostra entitat.