Serveis

La Fundació Vimar ofereix diversos serveis, tots ells orientats a donar suport a les persones amb discapacitat entre els 18 i 65 anys d’edat, a la comarca del Baix Empordà.

Des de l’inici de la Fundació, aquests serveis van començar sent només de caire residencial.Després de 15 anys, els nostres serveis s’han ampliat i crescut. Actualment podem dir que Vimar ofereix un servei integral a la persona, cobrint així les diferents àrees: acolliment residencial , atenció diürna i de lleure.

Amb l’obertura del nou STO, la Fundació Vimar donarà servei a un total de 83 persones usuàries.

 • Serveis diürns Vimar

 • Serveis diürns

  El servei diürns és un servei adreçat a persones amb diversitat funcional destinat a oferir atenció individual i especialitzada. El seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida tant de la família com de la persona amb dependència. El servei té com a finalitat fomentar al màxim el grau d’autonomia personal i social de la persona, desenvolupant tasques de la vida diària i impulsant la seva integració social.

 • Serveis d'acolliment residencial

 • Serveis d’acolliment residencial

  El serveis d’acolliment residencial són adreçats a persones amb discapacitat destinats a oferir allotjament, acolliment, atenció individual i cura personal. L’objectiu principal d’aquests serveis consisteix en millorar la qualitat de vida de les persones ateses, entesa com la consecució d’una major autonomia funcional, social, de creixement personal, benestar, autoestima, dignitat i potenciació del nivell de competència.

 • Associació Castell

   

  És una iniciativa de la Fundació adreçada als familiars dels seus usuaris.