Serveis diürns

Serveis diürns

Els serveis d’atenció diürna a estan adreçats a persones amb diversitat funcional, destinats a oferir atenció individual i especialitzada. El seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida tant de la família com de la persona amb dependència. Aquests serveis tenen com a finalitat fomentar al màxim el grau d’autonomia personal i social de la persona, desenvolupant tasques de la vida diària i impulsant la seva integració social.

 • Serveis Diürns

 • Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Robert Pallí”

  El CAE és un servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats.
  Comptem amb set places, ubicades a les instal•lacions de la Residència Robert Pallí, de Sant Feliu de Guíxols.
  L’equip multidisciplinari treballa aspectes terapèutics i ocupacionals de la persona.
  Número de registre al Departament de Treball Afers Socials i Famílies: S07021.

 • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)  a Santa Cristina d’Aro

  És un servei d’atenció diürna que va adreçat a aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral i han acabat el període de formació corresponent, i segons la valoració realitzada, el grau de disminució és igual o superior al 65%.

  El centre facilita als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional i ajustament personal. En teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir la seva integració social tenint en compte les seves capacitats i un programa individual de treball, realitzem un treball diari basat en activitats plantejades per  a la seva evolució laboral. També treballem per a potenciar l’ajustament personal i social mitjançant activitats dirigides “amb” i “per” les persones usuàries, com pot ser prenent consciència de la higiene, fent esport, adquirint espais de comunicació o reforçant el pensament positiu.

  Actualment comptem amb 17 places, ubicades en un centre situat a Santa Cristina d’Aro, on l’objectiu general d’aquest és fomentar de manera global i permanent, mitjançant les dues vessants exposades anteriorment, el desenvolupament físic, psicològic, social i cultural de les persones que rebem atenció. Sempre des del respecte, i per tant, des de les seves característiques, necessitats i interessos personals.

  Oferim un servei de qualitat amb la intenció d’aconseguir la màxima autonomia i integració social de les persones, tenint un nivell òptim de qualitat de vida i d’integració laboral a llarg termini.

 • Casals d'Estiu, Nadal i Setmana Santa Vimar

 • Casal d’Estiu, Nadal i Setmana Santa per a persones amb discapacitat

  Des de 2007, la Fundació Vimar dóna el servei de casal a totes aqueslles persones amb diversitat funcional que ho necessiten. Principalment a les persones usuàries de les llars de Vimar, coincidint amb els períodes de vacances dels centres ocupacionals respectius.

  Actualment, els casals d’estiu, Nadal i Setmana Santa es realitzan al local “La Bòbila Nova”, de Palafrugell, propietat de la Fundació.

 • Centres d'atenció especialitzadal Vimar

 • Centre d’Atenció Especialitzada / Servei de Teràpia Ocupacional (STO)“La Bòbila Nova”

  A Palafrugell, carrer Joan Fuster, 24.

  Cessió en propietat acordada per l’Ajuntament de Palafrugell el 29 d’agost de 2008.

  Projecte realitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament.

  Les obres de la segona fase de les obres es van acabar el desembre de 2014.

  El finançament d’aquestes obres ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona.

  Número de registre al Departament de Treball Afers Socials i Famílies: S09103 (CAE) i S09104 (STO)

  Des de l’estiu de 2015, aquest centre està donant el servei de casal a les persones usuàries de Vimar.