administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

L’Ajuntament de Palafrugell ha concedit a:

“Seguim donant qualitat de vida amb el Covid-19” la quantitat de  3.100.-€