Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El passat divendres, l’Associació Skal Internacional Girona i la Fundació Vimar van signar un conveni de col·laboració. Aquest conveni, signat per segon any consecutiu, consisteix en una aportació anual de 1.000 Euros, satisfets una part en efectiu i l’altra en espècie, consistent en 15 exemplars del llibre “La Tramuntana Justa”, del periodista Enric Serra, on s’expliquen les essències de la Costa Brava.

Per altra part, l’Associació Skal Internacional Girona col·laborarà també amb la campanya “A Tot Tap”, recollint taps de suro en els establiments hotelers i de restauració dels seus associats. Des d’aquí, agrair a Skal Club aquesta aportació per segon any, i esperem que per molts anys més.