Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Amb un equip de professionals entusiastes.

Amb la innovació social com a valor diferencial.

Amb proximitat geogràfica i de gestió.

Amb transparència.

La Fundació Vimar té un equip il·lusionat en fer bé la feina.

Disposem d’un equip qualificat adaptable als possibles canvis i les necessitats sorgides a l’entorn, amb voluntat de formació permanent.

La Fundació Vimar aposta per:

 
  • les noves metodologies d’atenció a les persones amb discapacitat i per la seva aplicació en la pràctica diària;
  • l’ús de les noves tecnologies;
  • la voluntat de garantir el gaudir de tots els drets a les persones usuàries dels nostres serveis.

D’aquesta forma de treballar se’n diu INNOVACIÓ SOCIAL.

Aquesta metodologia es caracteritza per:

 
  • la importància en els suports individualitzats;
  • involucrar als usuaris tant en la planificació com en l’avaluació dels suports i dels serveis proporcionats.

Proposem l’adaptació de l’entorn a l’usuari.

Els components bàsics de la INNOVACIÓ SOCIAL són:

 
  • model de suports, es caracteritza per centrar-se en les necessitats i aspiracions de la persona oferint-li els suports que requereix;
  • planificació centrada en la persona, aquesta metodologia implica a la persona amb discapacitat, la seva família, el personal tècnic i d’atenció directa;
  • qualitat de vida, l’aplicació del concepte de qualitat de vida contribueix a millorar el benestar de la persona i ha de ser la base de totes les intervencions;
  • suport conductual positiu, treballant per disminuir les conductes problemàtiques i afavorir conductes de col•laboració.

És una tasca difícil però no impossible. El nostre repte és realitzar una guia de principis, propostes i valors flexibles i adaptables per la nostra entitat.