Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Vols complementar la teva jornada laboral?

Vols que t’avisem en el cas de necessitar cobrir una baixa esporàdica?

 

Necessitem una borsa de treballadors compromesos i amb ganes de formar part d’un projecte per a les persones del Baix Empordà.
La Fundació Vimar busca professionals tècnics d’atenció sociosanitària o equivalent.
Envia’ns el teu currículum al correu electrònic direcciotecnica@fundaciovimar.org  i forma part de la familia Vimar.

 

OFERTES LABORALS

CATEGORIA PROFESSIONAL:

Auxiliar tècnic educatiu d’atenció a persones amb discapacitat en l’àmbit d’acolliment residencial.

CONDICIONS LABORALS:

Suplències esporàdiques tant a jornada completa com parcial.

DETALL DE LES FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

  • Donar atenció directa a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.
  • Supervisar i donar suport en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia personal a l’usuari, fomentant el seu grau d’autonomia donant atenció i cura personal en: la higiene personal, suport en les dutxes, hidratació, vestit, cura de les ungles, neteja d’orelles, depilació, afaitat, higiene dental, neteja d’ulleres, ús de material de suport tècnic, aplicació de tractaments tòpics quan s’escau, etc.
  • Supervisar i donar suport en les tasques de la vida diària de l’usuari i fomentar el seu grau d’autonomia en: suport en la mobilitat, suport en la preparació d’àpats, suport en les pautes d’alimentació, suport en l’endreça i cura de la roba i dormitori, suport en l’endreça i neteja dels espais comuns (treure la pols, escombrar, fregar,…), etc.
  • Tasques relacionades amb la medicació: administració de la medicació, revisió de l’estoc de medicació, etc.

 

REQUISITS:

  • Formació: tècnic en atenció a persones en situació de dependència, atenció sociosanitària, auxiliar de clínica, auxiliar d’infermeria, integració social, o diplomatures d’àmbit social.
  • Flexibilitat horària: torns diürns, nocturns, caps de setmana.

COMPETÈNCIES:

  • Capacitat per treballar conjuntament amb l’equip multidisciplinari.
  • Responsabilitat i implicació en la feina; capacitat de resolució de problemes i d’organització del treball amb eficàcia i eficiència.
  • Habilitat de comunicació interpersonal.