Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

La FUNDACIÓ VIMAR, com instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal d’Alerta per mitjà del següent correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org, a l’adreça:  Avinguda Unió 18 de Sant Antoni de Calonge ,  al tel. 972601946 o a través del FORMULARI

El Canal té l’objectiu de rebre comunicacions d’infraccions, d’indicis d’infraccions o de risc de que hi hagi infraccions penals o infraccions del Codi de conducta a la FUNDACIÓ VIMAR en el desenvolupament de la seva activitat, a fi i efecte de permetre iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que pugui tenir transcendència penal que es produeixi en el marc de l’activitat de la FUNDACIÓ VIMAR.

Trobareu més informació a l’apartat Transparència

FORMULARI DE TRAMITACIÓ DE LES ALERTAS

Tipus de fitxers que es poden pujar: jpg, jpeg, pdf. Mida màxima del fitxer1MBChoose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, js. Max. file size: 1 MB

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals contingudes al correu electrònic que ens enviï al Canal d’Alerta seran objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ VIMAR amb la finalitat d’acreditar la recepció i compromís de lectura dels integrants de FUNDACIÓ VIMAR del Codi de Conducta de FUNDACIÓ VIMAR i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. La base legal pel tractament de les seves dades és el compliment de la legislació vigent ( art. 31 bis del Codi Penal i Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça administracio@fundaciovimar.org o per escrit enviat a C. Unió, 18, 17252 Sant Antoni de Calonge. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran seguint les directrius de la legislació que aplica. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. Preguem comuniqui de forma immediata a administracio@fundaciovimar.org qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

També, a sol·licitud de l’informant, es podrà realitzar aquesta comunicació mitjançant una reunió presencial. Se li advertirà que la comunicació serà enregistrada i les seves dades personals tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.