Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

S’habilita el Canal d’Alertes per a la recepció d’informació sobre possibles comportaments infractors que hagi conegut en el desenvolupament de la seva activitat vinculada amb la Fundació:

 

FORMULARI DE TRAMITACIÓ DE LES ALERTAS

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, pdf. Max. file size: 1 MB

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals contingudes al correu electrònic que ens enviï al Canal d’Alerta seran objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ VIMAR amb la finalitat d’acreditar la recepció i compromís de lectura dels integrants de FUNDACIÓ VIMAR del Codi de Conducta de FUNDACIÓ VIMAR i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça administracio@fundaciovimar.org o per escrit enviat a C. Unió, 18, 17252 Sant Antoni de Calonge. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. Preguem comuniqui de forma immediata a administracio@fundaciovimar.org qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

També, a sol·licitud de l’informant, es podrà realitzar aquesta comunicació mitjançant una reunió presencial. Se li advertirà que la comunicació serà enregistrada i les seves dades personals tractades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.