Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Oferim un servei integral i adaptat a aquestes  persones  per promoure la seva autonomia i integració  social. Volem donar qualitat a la seva vida.

SERVEIS DIÜRNS

El servei diürn està destinat a oferir atenció individual i especialitzada. El seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida tant de la família com de la persona amb dependència. El servei té com a finalitat fomentar al màxim el grau d’autonomia personal i social de la persona, desenvolupant tasques de la vida diària i impulsant la seva integració social.

  • Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) la Bòbila.

          C./ Joan Fuster, 30 de Palafrugell

  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

        C/ Dr. Josep Trueta, 18 local de Sta. Cristina d’Aro

SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Orientació  i suport a persones amb discapacitat que viuen de forma autònoma, a casa seva, o en habitatges aconseguits per diversos camins per la Fundació Vimar.

Tots els serveis compten amb el suport de:

• direcció tècnica;
• treball social;
• psicologia;
• administració;
• serveis sanitaris i fisioteràpia si l’especificitat del servei ho requereix.

SERVEIS D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Els serveis d’acolliment residencial estan destinats a oferir allotjament, acolliment, atenció individual i cura personal. L’objectiu principal d’aquests serveis consisteix en millorar la qualitat de vida de les persones ateses, entesa com la consecució d’una major autonomia funcional, social, de creixement personal, benestar, autoestima, dignitat i potenciació del nivell de competència.

  • Residència Robert Pallí.  C./ Córdova, 44 de St. Feliu de Guíxols.
  • Llar Residència Gavina.  C./  Gavina, 18 St. Antoni de Calonge
  • Llar Residència 2000.     C./ Ample, 136 1r  Palafrugell
  • Llar Residència Carrilet.  C./ Fitor, 32 Baixos Palafrugell
  • Servei Respir Familiar    C./ Córdova, 44 de St. Feliu de Guíxols.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

SAFE       AV. Unió, 18 de St. Antoni de Calonge

ASSOCIACIÓ CASTELL