Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

VIMAR  és una fundació privada sense ànim de lucre que vol donar qualitat de vida a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà.

VIMAR neix de la societat civil, d’unes famílies sensibilitzades amb aquest objectiu per raons òbvies.

VIMAR  concerta els seus serveis amb la Generalitat i rep diner públic que gestiona amb criteris i control de la mateixa administració.

VIMAR implementa el concert amb altres fons d’ingressos: la mateixa societat civil i l’administració local.

TOT EL QUE AVUI TÉ VIMAR HA VINGUT, DIRECTA O INDIRECTAMENT, DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

VIMAR, els darrers dies de l’any 2021, ha rebut tres subvencions municipals:

  • 24 de desembre CALONGE-ST.ANTONI 2.000 €;
  • 29 de desembre PALAFRUGELL 3.100€;
  • 29 de desembre PALAMÓS 3.092 €;

VIMAR  en nom de tots els usuaris dels serveis de VIMAR, més de cent persones, i les seves famílies ho vol fer públic per agrair-ho .

VIMAR també vol agrair la gestió molt esforçada i plena de professionalitat de tot l’equip administratiu que gestiona aquesta tasca.

VIMAR és una mostra més d’una manera d’actuar que suma sensibilitats públiques i privades per donar millor servei optimitzant tots els recursos.

VIMAR el 2022 seguirà treballant per les persones especials del Baix Empordà i les seves famílies.

 BON ANY A TOTHOM