Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

La setmana passada la Fundació Vimar va signar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

L’objecte del conveni és la cessió d’ús d’un gran local al municipi de de Santa Cristina d’Aro. Aquest espai es destinarà a centre d’atenció diürna a les persones amb discapacitat de la nostra comarca.

A les fotografies, el moment de la signatura del conveni a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. L’alcalde del municipi, Sr. Josep Llensa Rocosa i el president de Vimar, Sr. Claudi Mató Bonet.