Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Ahir dimecres dos de novembre, es va signar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro l’acord de cessió per a vint anys d’un nou local per al futur Servei de Terapia Ocupacional (STO).
Aquest recurs, que fins ara estava ubicat a la Plaça de Catalunya del mateix municipi, dóna servei a setze persones amb discapacitat, que seran ateses al nou local, situat al carrer Doctor Trueta de la localitat.
Les noves instal·lacions necessiten ser adequades i remodelades. Les obres d’adequació estanpressupostades en 180.000 Euros i la previsió d’execució és el primer semestre de 2017.