Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb càrrec  a l’assignació tributaria de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ha atorgat a la nostra Fundació 50.000 Euros per l’equipament i mobiliari del nou centre “La Bòbila Nova” de Palafrugell. Aquest nou recurs de Vimar serà un Servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb discapacitat. Encara no tenim data d’inauguració, però esperem sigui durant el 2015.

Aquesta subvenció correspon a la convocatòria de l’IRPF 2013, amb la presentació d’un projecte a desenvolupar durant l’any 2014.

La convocatòria es fa cada any amb els fons recollits del famós 0,7 % de les declaracions de la renda de tots els contribuents.

Totes aquelles persones que han marcat, a la declaració de la renda, la casella on hi diu :”OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”, han fet possible aquest i molts altres projectes arreu de l’Estat espanyol.  Per a totes aquestes persones que van marcar aquesta casella, el nostre més profund i sincer agraïment. I moltes gràcies també a la “Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad” i a les Federacions DINCAT i FEAPS que han gestionat tot el complicat procés de sol·licitud i concessió d’aquesta subvenció.