Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El passat divendres, 10 d’abril, el Sr. Joan Esteve i  Soler  va formalitzar la cessió a la Fundació Vimar de dos pisos, situats a Palafrugell, Plaça de  Can Mario n. 12 . Juntament amb els immobles, el Sr. Joan Esteve, va lliurar un taló de 27.790,45 € per sufragar, també,  les despeses de mobiliari i equipament.

Aquesta donació permetrà que la Fundació Vimar pugui ampliar amb més  places els seus serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat del Baix Empordà.

La Fundació Vimar, en nom propi i també en el dels futurs usuaris i les seves famílies, expressa el seu agraïment al Sr. Joan Esteve pel seu gest filantròpic.

En la fotografia, el Sr. Joan Esteve al centre amb el Sr. Claudi Mató a la seva dreta, després de la signatura a la notaria.