Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

ESTIMADA FIRA NADALENCA DE PALAMÓS:
Un any més, ens heu deixat sense paraules… Amics de Fira Nadalenca, gràcies per la gran tasca realitzada cada any…Gràcies per la part que ens toca, que és moltíssima; i gràcies per ser exemple de continuïtat i superació any rere any…!!!!
Gràcies també a tota la gent de Palamós que s’hi aboca, i a totes les entitats que composen l’Associació Fira Nadalenca.
Aquesta fira porta ja 39 edicions…anem per la 40, l’any que ve…!!
Enguany s’han recaptat 15.000 Euros, dels quals en rebrem una tercera part.
La Fundació Vimar existeix gràcies a vosaltres.
ESTIMADA FIRA NADALENCA DE PALAMÓS.