Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El passat dijous 15 de juliol, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palamós i la Fundació Vimar.
Aquest conveni consisteix en un ajut de 3.300 Euros que ajudaran a sufragar les despeses que genera el Casal d’Estiu de Vimar.
Aquest casal se celebra cada mes d’agost al local de la “Bòbila Nova” que Vimar té Palafrugell.
El casal d’estiu de Vimar existeix des de l’any 2007. Totalment enfocat a les persones amb discapacitat del Baix Empordà; hi participen unes 35 persones i és l’únic recurs d’aquest tipus a la nostra comarca.
Des d’aquí el nostre agraïment a l’Ajuntament de Palamós per ajudar, un any més, al col·lectiu de les persones amb discapacitat.
A la fotografia: L’alcalde de Palamós, Sr. Lluís Puig, i el vicepresident de la Fundació Vimar, Sr. Jordi Sistach.