Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Una bona notícia per a tots:
La Societat de Pesca Esportiva “La Rodella”,de Palafrugell, acaba de fer donació a Vimar de 4.400 Euros.
Aquesa donació serà invertida íntegrament a fer unes necessàries reformes a la Llar 2000, de Palafrugell, on hi viuen 12 persones.
Des d’aquí, donar-los les gràcies per aquesta mostra de generositat i altruisme, que ens encoratja i ens dona ànims per tirar endavant en aquests moments d’incertesa general.

Moltes gràcies, amics de “La Rodella”..!!