Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El passat divendres 28 de març vam signar un conveni que ens permetrà finalitzar les obres al local situat al carrer  Joan Fuster de Palafrugell.

Aquest local, de 300 metres quadrats, cedit per l’Ajuntament de Palafrugell l’any 2008, es destinarà a  Centre Ocupacional amb capacitat per a 25 persones.

Recordem que vam iniciar les obres ara fa tres anys, i que van quedar aturades per qüestions de finançament.

Finalment, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palafrugell, a parts iguals, es faran càrrec dels 240.000 Euros que resten per acabar l’obra i els equipaments necessaris.

Les obres es reprendran en les pròximes setmanes, i comptem en poder acabar aquest gran projecte abans de que acabi aquest 2014.