Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El Club d’esquí Palamós, des de fa anys, havia cessat en les seves activitats esportives mantenint des d’aleshores un fons social de 3.042,48 € dipositat en dues entitats bancàries. Donada aquesta inactivitat i, vist que aquesta situació previsiblement no variaria en el futur, n’ha fet donació a la Fundació Vimar per a persones amb discapacitat psíquica del Baix Empordà. Aquests diners, juntament amb una subvenció de la Diputació de Girona, permetrà dotar  la Residència Robert Pallí de Sant Feliu de Guíxols d’una sala d’estimulació sensorial.

El lliurament es va efectuar  el dimarts 14 de febrer davant el notari de Palamós, Sr. Ramon Castelló i Gorgues.