Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El Rober Parroquial i Municipal entrega 1600 euros a la Fundació Vimar

El Rober compleix 25 anys de vida durant els quals ha facilitat que les persones necessitades poguessin disposar de roba

La venta de roba a un preu simbòlic a persones amb necessitats ha permès al Rober recaptar un total de 17.500€ en els darrers 8 anys, uns diners que s’han entregat a la Fundació Vimar

 Calonge- Sant Antoni – El Rober Parroquial i Municipal de Sant Antoni de Calonge ha complert 25 anys de tasca solidària per la comunitat. El Rober va celebrar aquesta efemèride i a l’hora va fer entrega de 1.600 euros a la Fundació Vilagran Maristany (VIMAR), una entitat sense ànim de lucre que treballa donant assistència a persones amb discapacitat psíquica a la Comarca del Baix Empordà. L’import entregat pel Rober correspon als ingressos obtinguts per la venta per un preu simbòlic de la roba que es posa a disposició de les persones necessitades. La decisió de cobrar un preu simbòlic per la roba es va prendre per evitar abusos i com a mesura per garantir que la roba se l’emportin les persones que realment hi tenen interès. Aquest és el vuitè any que el Rober decideix donar els ingressos obtinguts a la Fundació VIMAR, unes donacions que al llarg d’aquests anys sumen un total de 17.500 €.

A l’acte de donació hi van assistir l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, el vice-president de la Fundació VIMAR, Jordi Sistach, i la responsable del Rober, Carme Fernández, a més de diversos regidors de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i les persones voluntàries que fan funcionar aquesta entitat i diverses persones que al llarg d’aquests 25 anys han col·laborat amb el Rober.

El Rober parroquial i municipal es va crear l’any 1993, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies en dificultats econòmiques i subministrar-los roba, i des de llavors ha anat creixent i ampliant el volum de roba que gestiona. El Rober està ubicat en un local cedit per l’Ajuntament de Calonge, a l’avinguda de la Unió, i disposa de roba des de nadons fins a persones adultes, passant per mantes, vaixelles, jocs infantils i també 300 vestits de núvia. Aquest servei funciona gràcies a la participació de persones que de forma voluntària destinen una part del seu temps a aquesta activitat.

La Fundació Vilagran Maristany (VIMAR) és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda l’any 1999 i que té com a principal objectiu promoure accions encaminades a afavorir les persones que tinguin una discapacitat psíquica i que resideixin al Baix Empordà. En el marc d’aquest objectiu VIMAR gestiona 4 residències per atendre les necessitats de persones amb discapacitat psíquica i promoure la seva autonomia, una situada a Sant Antoni de Calonge, una altra a Sant Feliu de Guíxols i dues més a Palafrugell.