Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

La Fundació Hospital de Sant Carles de Begur, té entre les seves finalitats atendre, en la mesura de les seves possibilitats, les necessitats bàsiques de les persones pobres, desvalgudes o mancades de recursos perquè tendeixin a aconseguir el seu creixement humà i espiritual.

Un cop satisfet aquest objectiu, el Patronat pot acordar destinar recursos a particulars o institucions de Begur i fins i tot d’altres poblacions, les activitats de les quals s’adrecin als àmbits culturals, educatius, i socials.

I és en aquest darrer àmbit, que el Patronat de la Fundació Hospital de Sant Carles de Begur, acordà en la seva darrera junta destinar un import total de 30.000€ a cinc entitats i entre elles a la Fundació Vilagran-Maristany -VIMAR- n’hi van correspondre 6.000€.

L’acte de lliurament al President de VIMAR, Sr. Lluis Medir, va tenir lloc el passat dia 3 d’octubre, a la seu de l’Ajuntament de Begur.

El Patronat de la Fundació Vilagran-Maristany i expressament en nom també dels nostres usuaris, vol agrair a la Fundació Hospital de Sant Carles de Begur aquesta aportació/donació.

MOLTES GRÀCIES !!!