Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

D’ençà l’any 2020, amb la pandèmia Covid i posteriorment la guerra d’Ucraïna del 2022, totes les economies públiques, privades i també familiars, han patit de valent.

VIMAR no podia ser diferent: ha suportat un increment de costos de tot tipus (subministraments, consums, manteniments, RRHH,….) i tanmateix els ingressos de concerts i convenis per serveis que la Fundació ha seguit prestant per compte de l’administració autonòmica, han tingut curtes actualitzacions, que queden lluny de resoldre els problemes econòmics fruit d’aquestes circumstàncies sobrevingudes.

Amb aquest context, l’any 2022 vàrem patir un dèficit d’explotació de 142.298€, que ens va abocar a haver de recórrer als principals ajuntaments de la comarca, per eixugar aquest dèficit.

L’aportació proporcional de cada un d’ells es va acordar en proporció al darrer cens de població i en funció del pressupost municipal aprovat del 2022.

A l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols li va correspondre una aportació/subvenció  de 24.540,70€, i que VIMAR ha d’agrair per la seva comprensió i solidaritat, i sempre en nom dels beneficiaris finals: els usuaris que atenem  en els diversos centres de la comarca.

Fem extensiu l’agraïment a la resta dels altres  ajuntaments que han estat al costat de VIMAR.