Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Divendres passat, sis de juliol, van ser inaugurades oficialment les noves oficines de la Fundació Vimar.  Estan situades al centre cultural que l’Ajuntament de Palamós té al carrer d’Orient. Aquest nou emplaçament ha estat el resultat de les noves polítiques d’austeritat que han obligat a l’Ajuntament de Palamós a deixar locals de lloguer i a resituar vàries entitats en espais de propietat municipal.

D’aquesta manera, Vimar deixa les oficines que ocupava al carrer Salvador Albert i Pey, 1 (Edifici Pal Beach) i passa a ocupar un dels locals del centre cultural municipal del carrer d’Orient núm. 28. Ha fet falta una inversió considerable per a remodelar aquest espai. Ha estat possible gràcies a la col·laboració i a l’aportació econòmica dels socis del programa “Mira’m als ulls” i a la de diferents empreses i persones que detallem tot seguit:

Club Nàutic Costa Brava, Fèlix Ribera a hijos, S.A, GBI Serveis, S.A.U., Jaenda S.L., Josep Mallorquí i Costa, Joan Matas  Jané, Antoni Riart i Juncàs, Rotary Club Costa Brava Centre, Eduard Sallés i Archs.

A la celebració de l’acte inaugural, l’alcaldessa de Palamós, Sra. Teresa Ferrés i Àvila, i el President de la Fundació, Sr. Claudi Mató i Bonet, van descobrir una placa d’agraïment a totes aquestes persones i empreses.