Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Vimar està seguint les indicacions dels diferents departaments (Salut, Treball, Afers Socials i Famílies) de la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació del Coronavirus (COVID-19) i evitar el col·lapse del sistema sanitari i, per això, ha activat totes les mesures recomanades per tal de preservar la salut de les persones ateses i dels diferents equips de treball de l’entitat.

Elaboració d’un protocol intern:

Vàrem elaborar un protocol de mesures de prevenció  del COVID-19, i mesures d’actuació en cas de sospita o confirmació de COVID-19 que es va fer arribar a tots els professionals de Vimar i que va ser consensuat amb el Comitè d’Empresa i Comitè de Salut i Seguretat i compta amb el recolzament de les autoritat sanitàries.

 

Confinament persones ateses als serveis residencials:

  • Les persones ateses a la residència i a les llars residència es queden a casa.
  • Visites del Servei de Suport a la Llar: es mantenen les visites seguint els protocols marcats.
  • Activació de les mesures de prevenció acordades per la Generalitat: no es permeten visites de familiars, restricció entrades proveïdors, identificació de les persones visitants en fulls de registres, increment de les mesures d’higiene, etc.

Tancament dels serveis següents:

  • Centres diürns: Servei de Teràpia Ocupacional (STO) de Sta. Cristina i Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) Robert Pallí.

El personal d’atenció d’aquests serveis continua en actiu per donar suport i garantir els serveis residencials i d’atenció domiciliària, també per donar recursos i atenció a totes les persones que estan a casa.

Mesures preventives equip de treball: 

  • El personal d’atenció directa està en actiu per atendre les persones ateses.
  • La resta de personal opta pel teletreball, en la mesura del possible, exceptuant els càrrecs vinculats a serveis essencials i a serveis mínims, que fan treball presencial de manera rotativa.
  • En tots els casos, es segueixen les mesures de seguretat i protecció marcades pels Departaments de Treball i Salut.

 

Vimar segueix atenta a l’evolució de la situació i aplica les mesures i actualitzant la informació i els protocols d’acord amb el  que es van aprovant per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Per estar al corrent de les activitats del dia a dia, podeu seguir-nos per les xarxes socials: FacebookTwitterInstagram.

Gràcies.

PROTOCOL EN CAS DE COVID-19