Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Des del passat 12 de setembre  de 2012 es va constituir una associació de famílies, tutors i amics dels usuaris de Vimar:  l’Associació Castell.

Aquesta associació  té com a objectius :

  • La defensa dels drets i la dignitat dels usuaris de Vimar.
  • Vetllar pel benestar dels usuaris de Vimar.
  • Promoure el seu desenvolupament  organitzant activitats diverses.

Dins el seu propòsit d’ajut a les famílies dels usuaris de Vimar, ahir va tenir lloc una xerrada informativa a la seu de l’Associació Castell, a Palamós.

El tema  tractat va ser “Les Institucions de Protecció de la Persona i Previsions de Futur”, a càrrec del Sr. Josep Ma. Solé, advocat i gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.

Es va parlar sobre les figures de protecció legal de les persones que,  per causa de malaltia o discapacitat, necessiten el suport d’una altra persona, en el marc de la modificació de la capacitat d’obrar. Es van tractar també els diferents mecanismes legals a l’abast dels pares per tal de preveure el futur de llurs fills.

La sessió va tenir una bona acollida, comptant amb l’assistència de familiars i tutors dels usuaris de la Fundació.

Aquesta sessió és la primera d’una sèrie de xerrades de teràpia familiar per tractar temes interessants que poden ajudar a les famílies a resoldre dubtes. Cada trimestre es vol oferir una sessió de temàtica relacionada amb el nostre col·lectiu.

Els temes escollits per futures sessions són els següents:

  • Afectivitat i sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Prestacions socials.
  • Conflictes de parelles amb fills amb discapacitat.

Per altra banda, l’Associació ofereix ,a qui ho necessiti, un espai de teràpia familiar o suport psicològic. Amb cita prèvia es pot demanar hora amb una psicòloga o una treballadora social, que atendran els possibles dubtes de forma gratuïta.

Us convidem des d’aquí a formar part de l’Associació Castell per una quota simbòlica de 10 Euros anuals.