Presentació Pla de contingència residencial. Mesures de prevenció i actuació en cas de COVID-19

REVISIÓ DEL PLA D ACORD AMB LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Objectius:
• Garantir la continuïtat del funcionament del servei
• Descriure mesures tècniques, humanes i organitzatives per donar resposta a la Covid 19
• Descriure possibilitats de categorització d espais grups de risc circuits i anàlisi logística

Documents:

PRESENTACIÓ PLA CONTINGÈNCIES 24-07-2020

PLA DE CONTINGÈNCIA Llars-residències

PLA DE CONTINGÈNCIA Robert Pallí

PROTOCOL EN CAS DE COVID-19 v.6

Protocol SAPLL SAD prevenció Covid-19 V.2

Protocol treballadors STO v.1