Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila”

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) “Bòbila”

El CAE és un servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats.

Comptem amb 12 places en règim de concert social al Centre d’Atenció Especialitzada La Bòbila.

L’equip multidisciplinari treballa aspectes terapèutics i ocupacionals de la persona.

El local va ser cedit per l’Ajuntament de Palafrugell a la Fundació l’any 2007.

Hi treballen una plantilla de 3 professionals d’atenció directa, amb el suport de l’equip tècnic format per:

• direcció tècnica
• treball social
• psicologia
• administració
• terapeuta ocupacional
• serveis sanitaris i fisioteràpia si l’especificitat del servei ho requereix.

Número de registre al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya: S07021.