Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

QUE FEM? -> SERVEIS DE RESIDÈNCIA -> Llar Residència LLAR 2000

LLAR RESIDÈNCIA LLAR 2000

Número de registre al Departament de Drets Socials: S04734.

La llar residència Llar 2000 és un recurs que va començar la seva activitat l’abril de l’any 2000. Està ubicada dins el nucli urbà de Palafrugell, consta de dos pisos comunicats entre sí, i té capacitat per a dotze persones amb una necessitat de suport intermitent, limitat, extens i generalitzat. Va sorgir degut a la necessitat de centres d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a la comarca del Baix Empordà. Hi treballen una plantilla de set professionals d’atenció directa, amb el suport dels treballadors d’atenció indirecta .

Les llar-residència son un sistema integrat de ple a la comunitat d’una forma normalitzadora i alternativa a la llar familiar.

L’immoble és propietat de la Fundació.