Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Servei atenció a famílies FUNDACIÓ VIMAR (SAFE)

És el servei d’Atenció a les Famílies adreçat a persones cuidadores de fills o familiars amb especials capacitats, interessades en conèixer recursos que facilitin la seva funció cuidadora i alhora promoure el benestar emocional dels familiars i l’usuari/a.

Què t’oferim?
Informació i orientació sobre recursos vinculats a l’àmbit de la discapacitat i la malaltia mental.
Suport i acompanyament a les famílies amb familiars amb discapacitat.
Assessorem i seguiment dels casos per si és necessària una posterior intervenció o derivació.

Qui som?
Som un equip especialitzat en l’àmbit de la discapacitat i la dependència.