Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Serveis Centrals

Els serveis centrals de la Fundació Vimar donen suport administratiu i de gestió a tots els serveis.

Oficines cedides per l’Ajuntament de Sant Antoni de Calonge.