Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

?? Ajuda’ns! Aporta el teu gra de sorra! ??

Vimar resumeix la seva voluntat dient que vol donar un llit, és a dir acolliment residencial, un lloc de treball, que vol dir atenció diürna i gaudi del lleure al seus usuaris. Tot plegat es pot resumir dient que volem donar qualitat de vida.

Aquesta voluntat dóna nom al nostre projecte “DONEM QUALITAT DE VIDA”, que recull les molt diverses activitats que la nostra Fundació proporciona als seus usuaris.

Cada activitat significa, a més de la despesa pròpia, també la del desplaçament que es fa amb els vehicles de la Fundació i que comporten un manteniment i la reposició dels vehicle que van envellint.

Donem qualitat de vida vol dir, entre d’altres coses, sortir de casa, també  els dies laborables i, principalment, els caps de setmana, esbargir-se, participar en les festes dels pobles, conèixer l’entorn, assistir a actes públics…

Donem qualitat de vida té unes dades objectives: les sortides, el seu cost etc. però a més hi ha la vivència subjectiva de cada usuari, la dedicació il·lusionada del personal d’atenció directa que no podem objectivar però que són el principal valor del nostre projecte.

FES EL TEU DONATIU