Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El dia 2, vàrem participar a una roda de premsa per donar a conèixer IURA al
Col·legi de Periodistes de Catalunya - Demarcació Girona.

IURA és una associació d’àmbit gironí que engloba les principals entitats
sense afany de lucre de les comarques gironines que treballen per la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

IURA és una paraula llatina que es pot traduir per “dret” i IURA vol posar
molt d'èmfasi en el fet que ens agrupen per defensar els drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual. 
Objectius:

En primer lloc, volem assumir la representació institucional de caràcter
territorial en el sector de la discapacitat intel·lectual, amb el compromís
de ser un referent sòlid i un col·laborador de l’Administració tant en el
diagnòstic de les necessitats com en la planificació i l’avaluació dels
serveis. Veiem molt interessant i necessari fer una detecció conjunta de les
necessitats a les comarques de Girona per poder traslladar-ho conjuntament a
les administracions. 

En segon lloc, volem tenir una veu forta per poder fer d’interlocutor amb
l’administració territorial en la defensa de les persones i, a l’hora, fer
arribar les nostres demandes a DINCAT com a federació de persones amb
discapacitat intel·lectual a Catalunya.

Volem generar valor afegit a les entitats federades, en la mesura en que
incrementem l’espai relacional i la massa crítica i exercir com una sola veu
en els temes que es decideixin. 

Volem generar opinió pública en el territori, en defensa dels drets de les
persones amb discapacitat,  informant i divulgant, educant i assessorant.

En aquests moment formen part de l’associació deu entitats de diferents
comarques:  De la comarca del Gironès tenim la Fundació Astrid 21, Fundació
el Joncs i la Fundacio Ramon Noguera. De la comarca de l’Alt Empordà, tenim
a Fundacio Altem, de la del Baix Empordà tenim a la Fundació Vimar, de la
Selva comptem amb Fundació Aspronis i l’Associació Montseny Guilleries, de
la Garrotxa comptem amb Associació Integra Olot, Fundació Taller Cerdanya de
la Cerdanya i finalment amb la Fundació Map de Ripoll.