administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

 

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni atorga a la Fundació Vimar una subvenció de 2.500€ amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que atén del municipi.