Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

L’ Ajuntament de Calonge ha concedit a la Fundació Vimar una subvenció a:

“Donem qualitat de vida a projectes d’activitats de lleure a Gavina” la quantita de  2.500.-€