administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

L’Ajuntament de Palafrugell atorga a la Fundació Vimar una subvenció de 3.100€ dins del conveni de col·laboració: DONEM QUALITAT DE VIDA.