administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

L’Ajuntament de Palamós atorga a Vimar una subvenció de 3.092,70€ pel projecte Donem qualitat de vida en temps de Covid.

Vimar en nom dels usuaris i les seves famílies vol deixar constància del seu agraïment.