administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

 

DONEM QUALITAT DE VIDA – Sant Feliu, subvenció de 6.797,45 €