Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

 

Projectes intervencions terapèutiques: DONEM QUALITAT DE VIDA per un valor de 2.863,14€