administracio@fundaciovimar.org

972 60 19 46

administracio@fundaciovimar.org

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

FECOTUR atorga a la Fundació Vimar una subvenció de 4.070€ al programa DONEM QUALITAT DE VIDA