Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

El Departament de Salut ha concedit a la Fundació Vimar una subvenció a:

“Millorem la salut de les persones mitjançant la rehabilitació i la introducció de noves eines” pel valor de 2.256.-€